CONTACT

  Contact info

  Son Hai Production – Make Your Film
  Đạo Diễn Nguyễn Hồng Sơn – Son Hai Production
  ☎(+84) 779.548.058 (Đà Nẵng – Sơn)
  ☎(+84) 901.174.509 (HCM – Hải)
  🎞 Phim Tài Liệu 🍕 Phim Ẩm Thực 🎶 Phim Ca Nhạc
  🇻🇳 Đà Nẵng, Vietnam